Telefonisk
Tidsbestilling

Mandag - fredag
7:30 - 8:30

Grundet travlhed er der lukket for opstart af nye klientforløb ved Hanne Flyvholm

Om Aalborgpsykologer v/Hanne Flyvholm

Klinikken blev etableret af Hanne Flyvholm tilbage i 2009.

Hanne Flyvholm er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet og har specialiseret sig i behandling af OCD og angstlidelser.

Teori og behandlingsmetode

Metakognitiv terapi – sindet reparerer sig selv, når vi lader det være i fred.

Metakognitiv terapi bliver mere og mere anvendt i Danmark pga. den gode evidens, den har vist. Men hvad er metakognitiv terapi, hvordan adskiller den sig fra f.eks. kognitiv terapi, og hvem kan terapiformen hjælpe?

Hvad er metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi er en redskabsbaseret behandlingsmetode, som hører under den 3. bølge af kognitive terapier. Metakognitiv terapi er særligt egnet til behandling af OCD og andre angstlidelser og depression, da disse lidelser særligt defineres som ”søgen efter at finde en årsag til tanken, søgen efter at kunne mærke sine følelser, selvvurderinger, fremtidsvurderinger osv. Der er tale om en relativt ny retning inden for psykologien, og den er markant anderledes i forhold til de fleste andre psykoterapeutiske traditioner. Hvor man i andre terapiformer tillægger tanker og følelser en stor betydning for individets psykiske trivsel, mener man ud fra en metakognitiv tilgang, at tankernes konkrete indhold ikke spiller en afgørende rolle. Det gør til gengæld, HVAD man stiller op med tankerne eller følelserne. Hvordan man kommer til at reagere fysisk og mentalt på tankernes indhold.

Kroppens reaktioner

Når man går ind i tankeindholdet og forsøger at forklare det eller finde en løsning på problematikken, producerer kroppen helt automatisk mere angst-hormon – hvilket forlænger en tvangstanke eller angstsymptom. Derfor er kognitiv adfærdsterapi problematisk at anvende, da den netop lader klienten bearbejde tankeindholdet og vurdere på tankeindholdet. Det er altså vores respons på egne tanker og følelser, der har en afgørende betydning for vores psykiske trivsel eller mistrivsel.

CAS og responshindring

Mange psykologiske vanskeligheder opstår nemlig, når vi fokuserer overdrevent meget på nogle bestemte kognitioner så som; bekymringer, spekulationer, grublerier, symptomtjek, monitorering af inde- eller udefrakommende trusler mm. Dette psykiske fænomen kaldes for CAS (Kognitivt Opmærksomhedssyndrom) og kan findes bag mange psykiske problematikker og primært ifm OCD, angst- og depressionslidelser. Når man får et indblik i, hvordan CAS dannes, kan man gå ind og aktivt arbejde forebyggende ved bl.a. at minimere risikoen for CAS-udvikling – eller retroaktivt ved at minimere eksisterende CAS. Dette kaldes responshindring, og er omdrejningen i behandling af OCD, angst og depression.

Med andre ord er det helt naturligt og forventeligt at have alt muligt tankemæssigt indhold og herunder: negative, påtrængende, urealistiske, ulovlige, irriterende, skamfulde, ikke konstruktive eller katastrofetanker, og dette indhold behøver vi ikke hverken forsøge at fjerne eller eller ændre til noget andet. Til gengæld kan vi med fordel lære at få en fleksibel kontrol over vores opmærksomhed, således at vi selv kan vælge, hvor meget eller hvor lidt fokus udvalgte tanker får. Kort sagt opstår det psykologiske problem ikke grundet nogle bestemte tanker med grundet ineffektive eller problematiske copingstrategier: Det er IKKE vigtigt, hvad du tænker, men det er afgørende vigtigt, HVAD du stiller op med tanken, når den kommer.

Metaantagelser

Vi har alle overbevisninger (metaantagelser) om, hvordan tanker, følelser og kognitive processer (fx hukommelse, opmærksomhed, koncentrationsevne osv.) fungerer, eller hvor stor betydning bestemte tanker eller følelser skal have. Det er netop disse overordnede overbevisninger om tanker, følelser og andre psykiske fænomener, metakognitiv terapi beskæftiger sig med.

Eksempler på metaantagelser:

Jeg SKAL bekymre mig, når jeg får en katastrofetanke – ellers gambler jeg med min fremtid

Det er godt for mig at være på forkant med bekymringer – så er jeg forberedt

Jeg efterlader en bunke af potentielt sprængfarligt materiale hvis ikke jeg gennemgår mine tanker eller følelser i detaljer.

Hvordan adskiller metakognitiv terapi sig fra kognitiv terapi?

I kognitiv terapi arbejder man hovedsageligt på et objektniveau, hvilket betyder at man arbejder ud fra den antagelse, at tanken/kognitionen er af betydning for den resulterende følelse, og derfor skal de såkaldte uhensigtsmæssige tanker omstruktureres til noget mere hensigtsmæssigt. I metakognitiv terapi anser man hverken tanken eller følelses som sådan som værende problematiske ift psykisk mistrivsel eller en udviklingen af angst- eller depressionssymptomer.

Det er copingen, der her er afgørende, dvs. hvad man stiller op med den tanke, der måtte dukke op. Man arbejder udelukkende på et metakognitivt niveau, hvor man kigger på metaprocesser så som: hvorfor fokuserer man overdrevent meget på en bestemt tanke? Kan man reducere den tid, som man bruge på at være i kontakt med disse tanker? Hvad er det følelsesmæssige resultat af fx 5 timers daglige bekymringstanker? Der er fokus på opmærksomhedstræning, således at personen selv kan lære at styre sin opmærksomhed/sit fokus – til og fra bestemte tanker.

Er der nogle målgrupper, som den passer specielt godt til?

Den metakognitive metode er især virksom ifm. med OCD, angst-, stress og depressionsproblematikker. Dette kan forklares med, at de her nævnte tilstande omfatter alle CAS, dvs. en overdreven fokusering på nogle bestemte tankeprocesser som fx bekymringer og grublerier.

I et terapiforløb her i klinikken vil du derfor ikke skulle arbejde med ”hvorfor opstår tanken/følelsen/tvivlen? Du vil komme til at lære IKKE at gå ind i tankeindholdet og derved forlænge produktionen af angsthormoner.

Vi arbejder ud fra, at sindet reparerer sig selv, når det får ro. Og sindet får ikke ro, når vi gennemgår vores tanker og følelser detaljeret samtidig med at kroppen producerer angsthormoner.

Lad os aftale en tid for din konsultation

Ønsker du at bestille en tid? Ring endelig til klinikken eller benyt blot kontaktformularen her på siden. Så vender vi tilbage til dig og hører hvordan vi kan hjælpe dig.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Kontakt os
Skriv venligst dit navn
Skriv venligst dit telefonnummer eller e-mail